Doctor measuring pressure

Intyg

Vi utfärdar läkarintyg för körkort, sjöfolksintyg och andra intyg som Transportstyrelsen kräver som spårbunden trafik och sjöfart (Manila), lagstadgade hälsoundersökningar för olika yrkesgrupper som t ex härdplast, arbete på hög höjd, samt läkarundersökningar för t ex utlandstjänst och nyanställning.

Vaccination

Vaccinationer

Vi är en privat klinik som erbjuder resemedicinsk rådgivning och vaccinationer inklusive Gula Feber-vaccin.

labormedizin

Aktuella läkemedelsstudier

Vi söker nu patienter med diabetes och nedsatt njurfunktion till en studie. Om du har diabetes med nedsatt njurfunktion och tar medicin mot högt blodtryck är du välkommen att kontakta oss.

Vi kommer inom kort att starta studier för Dig med hjärtsjukdom och höga blodfetter och en studie för Dig med KOL.